Warning: SQLite3::prepare() [sqlite3.prepare]: Unable to prepare statement: 1, SELECTs to the left and right of UNION ALL do not have the same number of result columns in F:\sites\f7new\index.php on line 431

Bazy nie posiadają jednolitej struktury. Należy wyeksportować wszystkie bazy tą samą i najnowszą wersją oprogramowania.

PHP Warning: SQLite3::prepare() [sqlite3.prepare]: Unable to prepare statement: 1, SELECTs to the left and right of UNION ALL do not have the same number of result columns in F:\sites\f7new\index.php on line 431